Mikä on henkilöstörahasto?

Työntekijöiden palkitsemismuoto, jossa henkilöstörahasto rahastoi saamansa yrityksen, viraston tai kunnan sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien (henkilöstörahasto- ja henkilöstörahastoerän lisäosa) ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varoja. Henkilöstörahasto voidaan perustaa yritykseen, jossa on työsuhteessa säännöllisesti vähintään 10 henkeä.

Yritys, virasto tai kunta maksaa rahastoon tulos- tai voittopalkkiota ennalta sovittujen perusteiden mukaan. Henkilöstörahastoerän enimmäismäärä määräytyy yhdenmukaisten periaatteiden mukaan ja kaikki yrityksen henkilöt kuuluvat henkilöstörahastoon. Henkilökohtainen tulos- tai voittopalkkio voi olla erisuuruinen eri henkilöillä.

Rahasto sijoittaa tulos- ja voittopalkkiorahat mahdollisimman tuottavasti pienellä riskillä. Säännöt voivat määrätä rahaston sijoittamaan jonkin osan rahoista omaan yritykseen.

Työntekijä saa nostaa rahasto-osuuttaan vuosittain korkeintaan 15 prosenttia omasta osuudestaan.

Työnantaja ei maksa henkilöstörahaston kautta maksettavista tulos- tai voittopalkkiosta sivukuluja. Työntekijä saa nostaa rahasto-osuudesta 20 prosenttia verottomana, lopuista maksetaan veroa kuin palkkatulosta.