Henkilöstörahaston tarjoamat edut henkilöstölle ja työnantajalle

Henkilöstörahasto on sekä työnantajan että työntekijän kannalta muita tulospalkkausmuotoja selvästi edullisempi palkitsemistapa.

Yritys

Yritykselle rahastoerä on vähennyskelpoinen tulonhankkimiskustannus eikä henkilöstörahastoerästä makseta sosiaalikuluja.

Rahastojen avulla pyritään lisäämään yritysten sisäistä yhteistoimintaa, kannustamaan työntekijöitä, edistämään taloudellista tasa-arvoa sekä parantamaan yritysten kilpailukykyä ja tehostamaan toimintaa.

Henkilöstörahastoille maksetut voittopalkkioerät kanavoivat osan yrityksen taloudellisesta menestyksestä ja toiminnan tehostumisesta saadusta hyödystä voittopalkkioina koko henkilöstölle

Henkilöstörahastojen onkin arvioitu lisäävän henkilöstön työmotivaatiota ja kiinnostusta työnantajan menestymiseen.

Rahastojen voidaan katsoa edistävän myös taloudellisten asioiden ymmärtämistä sekä yrityksen johdon että henkilöstön keskuudessa.

Kaikkien konsernin yritysten ei tarvitse olla jäseninä. Voivat liittyä myöhemminkin.

Henkilöstö

Työntekijä saa 20%: n veroedun. Aina nostettaessa 20%:a nostettavasta henkilöstörahastoerästä on  verovapaata osaa, loppuosasta maksetaan sivutulon mukaan.

Henkilöstörahasto vastaanottaa ja sijoittaa varat verovapaasti. Esim. sijoituksia ei veroteta niitä lunastettaessa eikä vaihdettaessa toisiin kohteisiin, kuten itse sijoittaessa.

Ilmaiset ammattisijoittajien palvelut sidotuille varoille.

Nosto mahdollisuus vuosittain 15%.

Kertynyt henkilöstörahastoerä on nostettavissa myös niinä vuosina, jolloin ei voittopalkkiota tai tulospalkkaa tule.

Lisää tietoa ja taitoa taloudellisten asioiden ymmärtämiseen ja tuntemusta laajemmin yrityksen toiminnasta.

Asiakas

Parempi palvelu, kun yhtiön työntekijöitä palkitaan koko palveluketjun toimivuudesta eikä pelkästään yksittäisen henkilön tai tiimin suorituksesta. Asiakasta kiinnostaa nimenomaan hänen saamansa palvelu tilanteen mukaan, mistä tahansa osasta yhtiötä se tuleekin.

Motivoitunut henkilöstö tekee hyvää tulosta.