Vuosikokous 2020

Suomen henkilöstörahastot ry:n vuosikokous on päätetty siirtää syyskuuhun 2020.

Sääntöjemme mukaan vuosikokous olisi pidettävä toukokuun loppuun mennessä, mutta koska säännöissämme ei ole toistaiseksi mainintaa vuosikokouksen pitämisestä ns. etäkokouksena, noudatamme eduskunnan 24.4.2020 hyväksymää lakia, joka mahdollistaa mm. yhdistysten väliaikaisen poikkeamisen yhdistyslaista. Tämän lain perusteella mm. vuosikokousten pito voidaan siirtää pidettäväksi syyskuun 2020 loppuun mennessä.

SHR:n vuosikokouksen tarkka ajankohta ja paikka ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille elokuun 2020 puolen välin jälkeen.