Vaikuttajaklubi Online 9.3.2021: Henkilöstö sijoittajan fokukseen, osa 1

Upeat ja suositut Vaikuttajaklubit jatkuvat. Tule mukaan tämän vuoden ensimmäiseen Vaikuttajaklubiin. Päivän aiheena ”Henkilöstö sijoittajan fokukseen”

Käymme keskustelua mm. kysymyksistä,

  • Mitkä ovat sijoittajan suurimmat pitkän tähtäyksen riskit
  • Mitä on henkilöstön vaikuttavuus
  • Mitä merkitystä on henkilöstön ja henkilöstöhallinnan huomioimisella yrityksen voimavarana sekä henkilöstön osaamisen ja taloudellisen vaurauden kehittämisellä, ja miten ne vaikuttavat sijoittamisessa
  • Mitkä ovat Henkilöstörahastojen mahdollisuudet ja miten henkilöstö voi vaikuttaa

Ilmastonmuutos ja eriarvoisuus ovat systeemisiä riskejä, joita ei voi hajauttaa vaan tulee torjua ja niihin sopeutua. Nämä ovat sijoittajan suurimmat pitkän tähtäimen riskit. Eriarvoisuus voi kohdistua vahvasti myös yritysten henkilöstöön. 

Pandemia on kiihdyttänyt henkilöstön huomioimista ja henkilöstöhallintaa yrityksen yhtenä arvokkaimpana voimavarana. Tuore kansainvälinen TCP tutkimus  kertoo kuinka kriisin aikana ne yhtiöt, jotka ovat tässä onnistuneet, ovat myös menestyneet parhaiten. ESG:n kirjaimista S on noussut E:n rinnalle sijoittajien arvioidessa yritystä sijoituskohteena. 

Ongelmana on ollut datan saatavuus ja mittariston kapeus. Nyt riippumaton globaali ESG standardi SASB (Sustainability Accounting Standards Board), on laajentamassa ja uusimassa Human Capital kriteeristöään. Suomessa sangen tuntematonta SASBin painoarvoa korostaa maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin toimitusjohtaja Larry Finkin tuore vaikutusvaltanen asiakaskirje, jossa hän  vaatii yrityksiä,  raportoimaan ESG-kysymyksistä SASBin mukaisesti.

Kaavailluista  uudistuksista nousee kaksi esiin 

  • henkilöstön vaikuttavuus 
  • henkilöstön osaamisen ja taloudellisen vaurauden kehittäminen.

Henkilöstörahasto on  parhaimmillaan sekä väline että kanava molempien ehdotettujen aihe-alueiden edistämiseksi ja tällöin herättää myös sijoittajien mielenkiinnon. 

Kuvaamme tilaisuudessa henkilöstöhallinnon trendejä ja aiheita, joita ehdotetaan aiempien S-mittareden rinnalle. Kerromme, miten käytännössä toimia niin yrityksen , rahaston, varainhoitajan kuin jäsenen kannalta.

Kenelle tarkoitettu:

Aiheesta kiinnostuneille: yritysten, varainhoitajien, henkilöstörahastojen ja järjestöjen edustajille. 

Puhujat: 

Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy, Senior Partner

Tracefi Oy on riippumaton kestävyys- ja vaikuttavuustiedon tuottaja ja raportoija sekä aiheeseen liittyvän viestinnän osaaja. Ensimmäinen SASB lisenssi Pohjoismaissa vuodesta 2017. SMOlla on yli 40 vuoden kokemus  yritys-, instituutio- ja henkiklöasiakaskentässä finanssialalta. Yli 20 vuoden kokemus vastuullisuuden saralla, vahva usko konkreettiseen toteutukseen

 

Kiisa Hulkko-Nyman, Mandatum Life, liiketoimintajohtaja 

Kiisalla on 20 vuoden kokemus palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä. Hän on väitellyt tulospalkkiojärjestelmien vaikuttavuuteen liittyvistä tekijöistä vuonna 2016 ja kehittänyt yli 70 yrityksen ja organisaation palkitsemisjärjestelmiä.

 

Ainokaisa Saarinen, Suomen henkilöstörahastot ry, puheenjohtaja

Ainokaisa toimii liiketoiminnan kehityksen, mentoroinnin ja coachingin sekä hallitustyön parissa. Hänen työhistoriansa koostuu linjajohdon, henkilöstöjohdon, viestintä- ja kehitysjohdon tehtävistä sekä rooleista vaativissa muutoshankkeissa, kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Palkitsemisen ja henkilöstörahastojen kehittämisessä hän on ollut mukana vuosia, samoin kuin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteenpäin viemisessä.

 

 

Ilmoittaudu tästä, ole hyvä!