Vuosikokouksesta vauhtia tulevalle kaudelle

Suomen henkilöstörahastot ry:n jäsenrahastojen edustajat kokoontuivat kesäiseen Helsinkiin 30.5.2018 yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Rennon keskustelevassa hengessä käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, joista heijastui aktiivinen toiminta ja määrätietoinen kehittäminen. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmalla, joka hyväksyttiin, luodaan perustaa tulevalle toiminnalle. Tulo- ja menoarviossa on huomionarvoista, että rahastojen jäsenmaksut pidetään ennallaan. Kokous piti tärkeänä, että sekä suurilla että pienillä rahastoilla on oltava aina hyvät taloudelliset mahdollisuudet olla jäsenenä yhteisössä, josta on oman rahaston toiminnalle hyötyä ja iloa. 

Myös henkilövalintoja tehtiin: yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin uudelle kaudelle Pauli Manninen, hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Juha Jyrkinen ja hallituksen varajäseneksi Aino Huuhti. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Ainokaisa Saarinen, muina hallituksen jäseninä Tuula Muukkonen ja Petri Rissanen ja heidän varajäseninään Jyrki Fahlström ja Kaisa Junkkarinen-Kosonen. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Lepistö varamiehenään Jussi Saariketo.