Vaikuttajaklubi Online 28.4.2021: "Henkilöstö sijoittajan fokukseen, osa 2"

Tilaisuudessa paneudutaan henkilöstörahaston ja sen sijoitustoiminnan rooliin palkitsemisen vaikuttavuuden tehostajana.
Teemaa alustaa toimitusjohtaja Lasse Mäkinen Elite Palkitsemispalvelut Oy:stä. Aiheesta keskustelemassa myös Susanna Miekk-oja Tracefi:stä sekä Ainokaisa Saarinen Suomen henkilöstörahastot ry:stä.

Erittäin mielenkiintoisissa keskusteluissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Vaikuttava palkitseminen sijoittajan eli yrityksen omistajan näkökulmasta
  • Henkilöstörahaston merkitys palkitsemisen vaikuttavuuden tehostamisessa
  • Henkilöstörahasto ja rahaston jäsen sijoittajana
  • Rahastojen monimuotoiset tavat sijoittaa
  • Kuinka yksittäinen sijoittaja (rahaston jäsen) voi vaikuttaa omien varojensa sijoittamiseen
  • Rahaston hallituksen rooli sijoitustoiminnassa
  • Lainsäädännön uudistuksen vaikutus hallitustyöskentelyyn
  • Yksittäisen sijoittajien arvojen huomioiminen henkilöstörahastojen sijoittamisessa

 

 

Katso tapahtumailmoitus tästä.

Ilmoittaudu tästä, ole hyvä!