Tulevaisuudessa on kyse mm. oman elämän rahoittamisesta. Onko vastuullinen ja kestävä sijoittaminen rahaston kautta ratkaisu?

Henkilöstörahastojen jäsenillä on kasvava vastuu oman elämän rahoittamisesta työuran jälkeen, siihen eläke ei riitä. Rahasto on kuin luotu tähän tehtävään. Vastuullinen ja kestävä sijoittaminen vaikuttaa tutkitusti tuottoon positiivisesti; mistä siinä oikeasti kyse ja miten siinä onnistutaan?

Onko siis kestävä sijoittaminen juuri se tapa, joilla jäsenien tavoitteisiin päästään? Ja onko rahasto se työkalu, jolla yritys voi kiinnittää osaajansa ja vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa myös työuran jälkeen? Tuoko kestävyys rahaston toiminnan lähemmäksi sen jäseniä koska säästöille tulee uusi tarkoitus tuoton tavoittelemisen lisäksi - vaikuttaminen?

EU luo paraikaa lainsäädännöllä perustaa, joilla kestävyyteen saadaan yhteinen kieli ja yhteiset säännöt.

Näillä mietteillä kestävän sijoittamisen merkittävä kehittäjä Suomessa ja Euroopassa, Susanna Miekk-oja, Tracefin perustaja ja partneri, valmistautuu lähestyvään tapahtumaan. Susanna johtaa Reward & Engage -huippuseminaarissa 20.5.2019 keskustelun kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu.