Suomessa jo 68 henkilöstörahastoa

Viime vuoden aikana perustettiiin peräti 15 uutta henkilöstörahastoa. Kun kahden rahaston toiminta päättyi, rahastoja vuoden 2014 oli yhteensä 68. Vuodesta 1990 eli ensimmäisten rahastojen aloittamisesta lukien voittopalkkio- ja henkilöstörahastoeriä on rahastoihin kertynyt 1 077 miljoonaa euroa. Jäsenosuuspääomat rahastoissa olivat 535 miljoonaa euroa.

SHRY yhdistyksenä kattaa valtaosan henkilöstörahastojen piirissä olevasta henkilöstöstä: Jäsenrahastoissamme on yhteensä noin yhteensä noin 111 000 jäsentä.