Lehdistötiedote 9.5.2017: Henkilöstörahasto - tulevaisuuden palkitsemistapa

Olemme tänään julkaisseet oheisen lehdistötiedotteen.

HENKILÖSTÖRAHASTO – TULEVAISUUDEN PALKITSEMISTAPA

(Reward & Engage 2017, Suomen henkilöstörahastojen yhdistyksen järjestämä henkilöstön palkitsemista ja sitouttamista käsittelevä seminaari 9.5.2017, Hanasaari, Espoo)

Henkilöstörahastot ovat henkilöstön omistamia ja hallitsemia rahastoja, joille työnantajat maksavat voitto- ja/tai tulospalkkiota yrityksen menestyksestä riippuen. Henkilöstörahastossa yhdistyvät omistajan ja henkilöstön edut, ja henkilöstölle rahasto tarjoaa myös mahdollisuuden säästää ja varautua tulevaisuuteen. Henkilöstörahastolaki uudistettiin 2011. Sen jälkeen rahastoja on voinut helpommin perustaa julkiselle sektorille ja hyvinkin pieniin yrityksiin. Samalla monipuolistettiin tulos- ja voittopalkkioiden maksamisen tapoja. Lakiuudistuksen jälkeen uusien henkilöstörahastojen luku on kääntynyt nopeaan nousuun, ja nyt henkilöstörahastoja on 91, niissä on yli 100 000 jäsentä ja niiden varallisuus on 500 miljoonaa euroa.

Suomen henkilöstörahastojen yhdistys on henkilöstö- ja palkkiorahastojen etujärjestö, joka palvelee ja tukee suomalaisia henkilöstörahastoja ja niiden kautta henkilöstörahastojen jäseniä sekä rahaston perustaneita organisaatioita. Tässä tarkoituksessa yhdistys on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toteuttanut tänä vuonna kaksi henkilöstörahastojen toimintaa koskevaa selvitystä. Selvitysten tulokset esitellään yhdistyksen järjestämässä seminaarissa. Samalla halutaan syventää keskustelua henkilöstön oikeudenmukaisesta ja kannustavasta palkitsemisesta ja henkilöstön sitouttamisesta. Kommentoijiksi seminaariin ovat lupautuneet mm. puheenjohtajat Jarkko Eloranta ja Antti Palola, Supercellin johtaja Heikki Puomila sekä taannoin hallitukselle paikallisesta sopimisesta selvityksen tehnyt yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala, jonka hallinnonalaan henkilöstörahastot kuuluvat.

Henkilöstörahastot - monimuotoisen palkitseminen suunnannäyttäjiä

Mandatum Lifen tytäryhtiön Innova Palvelut Oy:n tekemän selvityksen mukaan yritysten palkitsemisjärjestelmät ovat monipuolistuneet viimeisen viidentoista vuoden aikana, ja erityisesti tämä on koskenut henkilöstörahastoja sen jälkeen kun henkilöstörahastolaki uudistettiin 2011. Henkilöstöä voidaan palkita sekä yrityksen menestyksestä että tiimi- ja yksilötason suoriutumisesta räätälöidysti kunkin yrityksen tavoitteista, työn luonteesta, toimintaympäristöstä ja kulttuurista riippuen. Kollektiivisuus ja yksilöllisyys eivät ole vastakkaisia tavoitteita palkitsemisjärjestelmissä. Ne voidaan vaihtelevasti yhdistää esimerkiksi sen perusteella, kuinka vahvasti työntekijät kokevat voivansa omalla työpanoksella vaikuttaa koko yhtiön menestykseen.

Henkilöstörahastot – perinteisiä, mutta kokeilunhaluisia sijoittajia

SijoittajaPRO Finlandin henkilöstörahastojen varainhoitoa koskevan selvityksen mukaan henkilöstörahastot ovat varsin perinteisiä, mutta kokeilunhaluisia sijoittajia. Omaisuuslajeista käytössä ovat lähinnä osake- ja korkosijoitukset, mutta instrumenttivalinnoissa uskalletaan kokeilla uutta. Varainhoitajien ominaisuuksista arvostettiin laadullisia ominaisuuksia, mutta varainhoitajien tunnettavuudelle ei annettu suurta painoarvoa, eli uudentyylisille toimijoille uskalletaan antaa mahdollisuus. Henkilöstörahastojen sijoitustuotot hyödyntävät suoraan jäseniä. Uusikaan henkilöstörahastolaki ei ohjaa sijoittamista tarkemmin kuin "varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla", eli se ei muuttanut varojen sijoittamisesta päättävien itsenäistä mutta vastuullista asemaa. Siksi on myös aiheellista kysyä, miten henkilöstörahastot ovat sopeutuneet muuttuneeseen sijoitusmaailman, jossa riskitöntä tuottoa ei enää ole.

Lisätiedot

Suomen henkilöstörahastojen yhdistys ry

Puheenjohtaja Ainokaisa Saarinen ainokaisa.saarinen(at)teliacompany.com 040 506 3800

Tutkimusvastaava Pauli Manninen pauliantero.manninen(at)gmail.com 040 867 2259

Innova Palvelut Oy

Toimitusjohtaja Jani Mikkola jani.mikkola(at)innova.fi 050 577 9444

Liiketoimintajohtaja Anna Ylikorkala anna.ylikorkala(at)innova.fi 050 381 9774

SijoittajaPRO Finland

Toimitusjohtaja Hannu Huuskonen hannu.huuskonen(at)sijoittaja.fi 050 422 6331

Account Manager Jarno Rasinkangas jarno.rasinkangas(at)sijoittajapro.fi 040 350 9042