Henkilöstörahastojen yhdistys on sekä henkilöstön että yritysten asialla

Suomen henkilöstörahastot ry:hyn kuuluvat lähes kaikki merkittävät henkilöstörahastot Suomessa. Yhdistys ja sen hallitus tekevät pitkäjänteistä työtä rahastojen toimintaedellytysten parantamiseksi: Olemme olleet mukana vaikuttamassa lainsäädäntöön, jaamme informaatiota hallintokäytännöistä ja sijoitusosaamisesta, sekä järjestämme tapahtumia, joissa rahastojen parissa toimivilla on mahdollisuus verkostoitua. Käytännössä yhdistyksen "vakioasiakkaita" ovat rahastojen hallitusten ja valtuustojen jäseniä sekä asiamiehiä. Viime kädessä yhdistyksen tärkeimmät asiakkaat ovat kuitenkin yritysten tai julkissektorin organisaatioiden henkilöstö ja yritys itse.

Uskomme näet, että suomalaisen lainsäädännön mahdollistama henkilöstörahasto hyvin hoidettuna ja yhdessä toimivan palkkiojärjestelmän kanssa on lyömätön etu - paras tapa sitouttaa ja motivoida henkilöstöä.