Henkilöstörahastojen toiminta on monimuotoistunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana

Henkilöstörahastolakiin vuonna 2011 tehdyt uudistukset ovat avanneet rahastoille mahdollisuuksia, joita niillä ei ole aikaisemmin ollut. Rahastojen toiminta onkin viimeisten kymmenen vuoden aikana monimuotoistunut ja rahastoilla on paljon toisistaan poikkeavia toimintatapoja.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, millaisia nämä muutokset ovat olleet ja mitä lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöt nykyisin mahdollistavat.

Tilaisuuden alustukset paneutuvat teemaan, mikä on henkilöstörahaston merkitys palkitsemisen vaikuttavuuden ja siten myös yhtiön omistajien intressien näkökulmasta.