Henkilöstön palkitsemista käsittelevän Science of Rewarding -tutkimuksen julkistaminen

Maanantaina 20.5.2019 järjestettävässä Reward & Engage 2019 -seminaarissa julkaistaan henkilöstön palkitsemista käsittelevä Science of Rewarding -tutkimus. Tutkimuksen esittelee Elite Palkitsemispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Lasse Mäkinen. Aiheeseen liittyvän kommenttipuheenvuoron antaa Kiisa Hulkko-Nyman, tekniikan tohtori ja liiketoimintajohtaja, Mandatum Life

Tietoja tutkimuksesta:

  • Tutkimuksen tilaaja: EAB Group Oyj / Elite Palkitsemispalvelut Oy
  • Tutkimuksen toteuttaja: Deduktia Oy
  • Kirjallisuuskatsauksen laatija: Stephen J. Perkins, Professori, filosofian tohtori (Oxfordin yliopisto), Global Policy Institute, Lontoo

Kirjallisuuskatsaus keskittyy työntekijäportaan taloudelliseen palkitsemiseen sekä sen mahdollisiin vaikutuksiin yrityksen tuottavuuteen yli 500 työntekijän yksityisen sektorin yrityksissä kehittyneillä talousalueilla. Analyysi perustuu 30 tärkeimpään akateemiseen julkaisuun ja sen painopiste on niiden sisältämien ideoiden ja kritiikin sovelletuissa seurauksissa

Sosiaalitieteiden traditioista vaikutteita ottaneet johtamistieteilijät ovat lähteneet kritisoimaan työntekijöiden palkitsemisen rooliin ja säätelyyn liittyviä ajatuksia. Jo 30 vuotta sitten amerikkalainen akateemikko George Milkovich ilmaisi mielipiteenään, että työntekijöiden palkitsemisen (tai Yhdysvalloissa laajemmin käytössä olleen termin ”compensation”) positiivinen vaikutus työntekijöiden käyttäytymiseen ja organisaation suorituskykyyn oli ennemminkin uskomus kuin empiirinen varmuus.

Vaikka ihmisten johtamisesta organisaatioissa ja siihen liittyvistä asioista on kirjoitettu paljon, eivät palkitsemiseen liittyvät seikat ole kuitenkaan olleet akateemisen huomion keskipisteessä, ehkä johtuen aiheen luontaisesta hankaluudesta verrattuna muihin HRM-funktioihin, kuten rekrytointiin, arviointiin, osaamisen kehittämiseen, jne.

Tämä tutkimusraportti läpikäy relevantteja julkaistuja akateemisia kannanottoja liittyen niihin vaikutuksiin, joita työntekijöiden palkitsemisjärjestelmillä on. Kirjoittaja (Prof. Perkins) peilaa julkaisuihin myös omaa kokemustaustaansa viimeiseltä kahdelta vuosikymmeneltä.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu.

Lasse Mäkinen
Lasse Mäkinen

 


Kiisa Hulkko-Nyman