Vuosi 2017 oli globaaleille osakemarkkinoille vahvan nousun vuosi

8.1.2018

Vuoden 2017 pääteemat taloudessa ja markkinoilla olivat parantuneet maailmantalouden talousnäkymät, selvästi kohentuneet yritysten tulokset, kasvuyhtiöiden hyvä veto sekä Euron tuntuva noin 12 % vahvistuminen.

Globaali teollisuussuhdanne päätti viime vuoden parhaassa asennossaan yli kymmeneen vuoteen. Myös työmarkkinoiden kehitys jatkui myönteisenä ympäri maailman. Suuret keskuspankit toimivat pitkälti odotusten mukaisesti huomioiden talouksien eri lähtökohdat. Globaalit inflaatiopaineet pysyivät edelleen maltillisina, vaikka raaka-ainehinnat jatkoivat tuntuvassa nousussa läpi koko vuoden.

Osake-ja luottomarkkinat kehittyvät yhä suotuisasti vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana ja vuosi 2017 oli kokonaisuutena globaaleille osake- ja luottoriskimarkkinoille vahvan nousun vuosi. Lähes kaikilla osakemarkkinoilla päästiin kaksinumeroisiin tuottoihin myös euroissa mitattuna viime vuonna. Yhdysvallat muodosti poikkeuksen 6 % tuotolla eurosijoittajan näkökulmasta.

Parhaiten tuottivat kehittyvät markkinat, +21 %, MSCI EM indeksillä mitattuna. Kehittyvien markkinoiden Informaatioteknologiaosakkeet nousivat jopa +41% euroissa mitattuna. Koko vuonna 2017 globaaleista toimialoista Energia (-6 %) sekä Telekommunikaatio (-3 %) jäivät selvästi jälkeen kokonaismarkkinoiden kehityksestä (9 %), kun taas Informaatioteknologia (24 %) ja Hyödykkeet (14 %) olivat tuottokärjessä.

Korkoerot High Yield-yrityslainoissa sekä kehittyvien markkinoiden valtionlainoissa supistuivat tuntuvasti vuoden aikana ja myös nämä korko-omaisuuslajit tarjosivat 5-10 % tuottoja vuonna 2017. Viime vuonna euroalueen pitkät 10 vuoden korot nousivat 0,1-0,2 %-yksikköä kun taas USA:ssa vastaava korko laski hienoisesti toissa vuoden vahvan nousun jälkeen. Viime vuonna euroalueen valtionlainojen tuotto jäi nollan tuntumaan.

Vuoden 2018 alkaessa suhdanneoptimismi on edelleen korkea. Osakemarkkinoiden nykyiset arvostustasot ovat noin 15 % historiallista korkeammat. Viime vuonna yritystulosten kasvu elpyi liki 20 % vauhtiin, mikä tuki voimakkaasti kurssinousua viime vuoden aikana. Tuloskasvun odotetaan yleisesti jatkuvat yli 10 % vauhdissa myös tänä vuonna globaalin talouden elpymisen jatkuessa.

Vuoden 2018 tuotto-odotus osakemarkkinoilla on näillä näkymin noin +7 % luokkaa ilman valuuttakurssivaikutuksia eli selvästi alempi kuin toteutunut vastaava tuotto viime vuonna. Uskomme edelleen, että kehittyvät osakemarkkinat ovat hyvässä asemassa myös tänä vuonna.

Luottoriskimarkkinoilla korkoerot ovat nyt historiallisesti tiukoilla tasoilla, mikä leikkaa selvästi näiden omaisuuslajien tulevaisuuden tuotto-odotusta keskipitkällä aikavälillä. Viime vuonna euroalueen valtionlainojen tuotto jäi jo nollan tuntumaan ja myöskin tulevaisuuden tuotto-odotus on heikko. Näin olleen korkomarkkinoiden haasteellisuus tulee edelleen kasvamaan siirryttäessä vuoteen 2018.

Vuoden 2018 markkinakehitystä jarruttaa kokonaisuutena lievästi nouseva korkotaso, kasvavat korkoerot luottoriskimarkkinoilla sekä alentuvat arvostustasot osakemarkkinoilla. Nykyisillä talous- ja tuloskasvunäkymillä uskomme, että osakemarkkinat tarjoavat edelleen kohtuullisen tuoton.

Kim Nummelin, salkunhoitaja, Wallstreet Omaisuudenhoito, salkunhoitotiimi