Vastuullinen sijoittaminen - yleisiä käsityksiä ja faktoja

18.4.2019

Vastuullinen, vaikuttava ja kestävä sijoittaminen eivät ole uusia ilmiöitä vaikka ne ovat nousseet yhä keskeisempää osaan ja keskusteluun sijoitusmarkkinoilla viime vuosina.

Vastuullinen sijoittaminen linkitetään useasti siihen, että kysymys on niche markkinasta, vain millenniaalit ovat kiinnostuneet, tuotoista pitää tinkiä, käytetään vain riskien minimointiin, sopii vain osakkeisiin sijoittamiseen, ympäristö ja sosiaaliset asiat eivät kuulu yrityksille eikä sijoittajille.

Markkina

Vastuullisen sijoittamisen markkinat olivat noin 30.7 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018 ja kasvaneet merkittävästi 22.9 biljoonasta Yhdysvaltain dollarista vuodesta 2016 (GSIA, 2019).

Vastuullisen sijoittamisen markkinat ovat noin neljännes koko sijoittamisen markkinasta globaalisti sekä niiden arvioiden kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Kysymys ei ole niche markkinasta.

Yritysten ja sijoittajien vastuut – ympäristö (E), sosiaaliset (S) ja hallinto (G) asiat

Viime aikoina olemme kuulleet ja nähneet terveydenhuollon johtamisen ongelmia, pankkien veron kiertoa ja rahanpesun skandaaleita, autoteollisuuden yhtiöiden päästö huijauksista, elokuvien ja median henkilöstön ahdisteluita, tekstiilialan turvallisuuden rikkeistä ja huonoja työoloja, vesi- ja ympäristöongelmia kaivosteollisuudessa, hevosenliha skandaali elintarvikealalla ymv.

Edellä mainitut asiat ovat vaikuttaneet negatiivisesti yhtiöiden liiketoimintaan, arvostuksiin ja tuottoihin. Yritysten omistajat ja johto sekä sijoittavat ovat konkreettisesti kohdanneet ja kokeneet vaikutuksia, jotka liittyvät ympäristöön (E), sosiaalisiin (S) ja hallinnon (G) asioihin.

Vastuullisen sijoittamisen ytimessä olevat ympäristöön (E), sosiaalisiin (S) ja hallintoon (G) liittyvät asiat sekä muuttujat eivät ole toissijaisia yrityksille eikä sijoittajille vaan päinvastoin. Nämä asiat hyvin hoidettuna auttaa parempiin tuloksiin ja tuottoihin tai huonosti hoidettuna päinvastaiseen.

Pitääkö vastuullisessa sijoittamisessa tinkiä tuotoista? Mitä akateemiset tutkimukset osoittavat?

Guido Giesen (MSCI, 2019) analyysiraportti välittää viestin vuosista 2007-2017 että yritykset korkealla vastuullisuus luokituksella ovat keskimäärin kannattavampia, maksavat paremmin osinkoa ja arvostus piirun verran korkeampi kuin heikommissa.

Hermes IM (Q3/2016) laaja tutkimusanalyysi 2009-2014 vuosista osoitti että huonon hallinnon ja vastuullisuuden yhtiöt keskimäärin tuottivat  0,3 % vähemmän kuukausittain.

Deutsche Bankin ja Hampurin Yliopiston (2015) tutkimus kävi läpi 2.250 akateemista ja toimialan tutkimusta (1970-2014), joissa löydettiin vastuullisuudella olevan enemmän positiivista vaikutusta kuin negatiivista tuottoihin.

Oxfordin Yliopiston ja Arabesque partnersin (2015) tutkimus kävi läpi yli 200 tutkimusta, joissa havaittiin ettei tuotoista tarvinnut tinkiä vastuullisissa sijoituksissa.

Alex Edmansin (2011) tutkimus löysi korrelaation että hyvä ja aktiivinen henkilöstöhallinto auttoi parempaan yhtiöiden arvon kehitykseen kuin muilla.

Viime vuosien markkina tutkimukset ja eri sijoitusyhtiöiden konkreettiset tulokset vastuullisesta sijoittamisesta ovat osoittaneet että tuotoista ei siis tarvitse tinkiä eikä arvonnousustakaan.

Fokus

Vastuullinen sijoittaminen käsittää 4 keskeistä painotusta:

1.     Negatiivinen suojaus/pois sulkeminen.

2.     YSH/ESG-faktorien integroiminen sijoitusprosessiin. 

3.     Positiivinen suojaus/parhaat käytänteet.

4.     Osakkeen omistajien aktiivinen osallisuus vuoropuhelu.

Lisäksi painopisteinä ovat kestävän kehityksen temaattiset aiheet, vaikuttava/yhteisöllinen sijoittaminen ja normi-pohjasuojaus.

Vastuullisessa sijoittamisessa on myös hyvä huomioida että markkinassa on eri sijoitustuotteita kaikissa omaisuusluokissa ja erilaisilla kriteereillä määritettynä sekä toisaalta on YSH/ESG-faktorien mallit ja prosessit mitä voidaan soveltaa ja käyttää kaikessa sijoittamisessa.

Vaikuttava sijoittaminen on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen kokonaisuutta, jossa huomiona ovat ratkaisut sosiaalisiin tai ympäristöllisiin ongelmiin ja tuottojen lisäksi painotetaan mitattavaa vaikuttavuutta kestävään kehitykseen sekä vaikuttavuus voi olla perusta pienempiin tuottoihin.

Vastuullisessa ja vaikuttavassa sijoittamisessa sekä niiden vertailuissa on hyvä muistaa että eri toimijoilla on erilaisia sijoitusstrategioita eikä kaikissa allokaatioissa ole pääasia valita vain niitä vastuullisuuden muuttujia mitkä auttavat sekä ohjaavat parempaan tuottoon ja arvonnousuun.

Tulevaisuus

Vastuullinen ja vaikuttava sijoittaminen ovat tulleet markkinaan jäädäkseen sekä mahdollistavat myös hyvät tuotot ja vielä positiivisen vaikuttavuuden kestävään kehitykseen.

Ilmasto haasteet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä valtioiden, kaupunkien ja yritysten sitoutuminen näihin luovat mahdollisuuksia hyviin tuottoihin vastuullisessa ja vaikuttavassa sijoittamisessa kaikissa omaisuusluokissa tulevaisuudessa.

 

Pasi Vänttinen

Senior Adviser, vastuullinen sijoittaminen, SijoittajaPRO