Parempaa maailmaa rakentamassa

19.1.2017

Outi Helenius, ESG-koordinaattori, Evli Pankki Oyj

Vastuullisuudesta on tullut valtavirtaa. Yhä useammin niin sanotut ESG-tekijät (Environmental, Social, Governance) nousevat esiin myös henkilöstörahastoissa. Mistä on kyse?

Yrityksen taloudellisen menestyksen ja vastuullisuustekijöiden huomioimisen välillä on neutraali tai jopa positiivinen yhteys. Vastuullinen liiketoiminta lähtee lakien ja kansainvälisten normien noudattamisesta, mutta nykyisin yritysten on huomioitava myös sidosryhmien odotukset. Yritys saa kilpailuetua, mikäli se tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja, joita kilpailijoilla ei vielä ole ja jotka samalla vaikuttavat myönteisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Ei pelkkää ilmastonmuutosta
Ilmastonmuutos nousi kärkeen tänä vuonna World Economic Forumin kyselyssä, kun riskejä arvioitiin niiden todennäköisyyden ja vaikuttavuuden osalta. Vastuullisuus on kuitenkin ilmastonmuutosta laajempi kokonaisuus. Vastuullisuuden huomioiminen sijoitustoiminnassa tarkoittaa, että päätöksiä tehtäessä tarkastellaan perinteisten talouslukujen rinnalla myös ESG-tekijöitä.

Tarkempi määrittely on toimijakohtaista. Esimerkiksi tupakkayhtiöiden vastuullisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Yhdysvaltojen suurin julkinen eläkerahasto Calpers kertoi arvioivansa uudelleen tupakkayhtiöitä koskevat sijoitusrajoitteensa. Syynä on selvitys siitä, kuinka paljon rahasto on menettänyt tuottoja vuoden 2000 jälkeen oltuaan poissa tupakkasektorilta. Sijoitusten tuloksellisuus on yksi osa Calpersin vastuullisuutta jäsenilleen.

Yksi ilmeinen haaste vastuullisessa sijoittamisessa on vertailukelpoisen datan puute. Voisi kuvitella, että myös vastuullisuustekijöistä löytyisi tarkistettua ja luotettavaa dataa. Todellisuus on päinvastainen: esimerkiksi vain 20 prosenttia globaaleista listayhtiöistä raportoi hiilidioksidipäästönsä. Siksi sijoittajat turvautuvat arvioihin ja estimaatteihin laskiessaan sijoitustensa hiilijalanjälkeä ja mallintaessaan hiiliriskiä. Tilanne paranee hiljalleen, ja EU:ssa kaikkien suurten, yli 500 henkeä työllistävien, yritysten tulee raportoida vastuullisuudestaan jo ensi vuodesta alkaen.

Käytännön tekoja
Käytännön tasolla vastuullista sijoittamista voi lähestyä useasta näkökulmasta. Yleisimpiä toimintatapoja ovat sijoituskohteiden välttäminen ja suosiminen, vaikuttaminen, integrointi sekä vaikuttavuusinvestoiminen. Näiden pohjalta jokainen toimija voi valita itselleen tai organisaatiolleen parhaiten soveltuvan menetelmän.

Yksittäiselle yritykselle vastuullisuustekijöitä esiin nostavat sijoittajat eivät välttämättä edusta enemmistöä. Väitän kuitenkin, että vähemmistössä ovat ne, jotka julkisesti kertovat sijoittavansa vastuuttomasti.