Markkinakatsaus maaliskuu 2019

6.3.2019

Positiiviset tunnelmat rahoitusmarkkinoilla ovat jatkuneet myös helmikuussa, kun optimismi elvyt-tävästä rahapolitiikasta, kauppasovusta ja sopimuksettoman BREXIT:n välttämisestä on vahvistunut. Sen seurauksena nousu on ollut laaja-alaista niin osake- kuin korkomarkkinoillakin. Talous- ja tuloskasvu on edelleen hidastumaan päin, mutta markkinoilla ennakoidaan loppuvuodelle piristymistä. Nopean nousun jälkeen arvostustasot ovat jälleen nousseet.

Yhdysvaltain keskuspankki FED on viestittänyt olevansa varovainen tulevien koron nostojen suhteen, minkä on tulkittu merkitsevän koronnostojen loppumista. FED on myös viestittänyt seuraavansa talousdataa ja tekevänsä korkopäätöksensä sen mukaan. Näin yksi tai kaksi koronnostoa ovat yhä mahdollisia, mikäli talous- ja markkinakehitys on suotuisaa. FED on myös ilmoittanut lopettavansa taseensa supistamisen tämän vuoden loppupuolella, mikä on markkinoita tukeva viesti.

Positiivista on, että markkinat voivat luottaa FED:n rahapolitiikan olevan taloutta ja markkinoita tukevaa. Tämä on iso muutos viime vuoteen, jolloin markkinoilla hermoiltiin FED:n koronnostojen ja taseen supistamisen hidastavan talouskasvua.

Optimismi USA:n ja Kiinan välisestä kauppasovusta on vahvistunut Trumpin ilmoitettua tuontitullien asettamisen lykkäämisestä sekä olevansa valmis tapaamaan Kiinan presidentti Xin. Neuvotteluiden sujumisesta ei paljon ole tietoa, mutta todennäköisesti tärkeimmissä kiistakysymyksissä riittää vielä tekemistä. Uskomme ainakin lyhytaikaisen sovun saavuttamiseen, koska molemmilla osapuolilla on siihen positiiviset kannustimet.

Markkinoilla näyttää olevan uskoa myös sopimuksettoman BREXIT:n välttämisestä, sillä Britannian punta on vahvistunut helmikuun aikana vajaat 2 %. Kaikki vaihtoehdot ovat edelleen mahdollisia, mutta todennäköi-simmältä vaihtoehdolta vaikuttaa BREXIT:n lykkääntyminen.

Mannerkiinalaiset osakkeet sekä sykliset sektorit ovat nousseet eniten

Kiinan markkinoiden vahva nousu on jatkunut hyvin edenneiden USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluiden myötä. Mannerkiinalaiset osakkeet MSCI China A –indeksillä mitattuna nousivat noin 16,0 % ja laaja-alaisesti Kiinan osakemarkkinoita kuvaava MSCI China –indeksi nousi 4,3 %.

Helmikuussa maailman osakemarkkinoiden kehitystä kuvaava MSCI ACWI World -indeksi nousi euroissa noin 3,5 % ja alkuvuonna nousua on kertynyt jo 11,2 %. Parhaiten helmikuussa tuottivat Euroopan markkinat, n. 4,2 %. USA:ssa ja kehittyvillä markkinoilla nousua kertyi n. 3,9 %.

Hyvien tunnelmien myötä eniten ovat nousseet suhdanneherkät osakesektorit kuten teollisuus ja informaatioteknologia ja pienet yhtiöt ovat nousseet keskimäärin suuria enemmän. Laatu- ja kasvuyhtiöt puolestaan tuottivat arvoyhtiöitä paremmin.

Talousdata kertoo suhdanteen odotuksia voimakkaammasta hidastumisesta Kiinassa ja euroalueella

Kiinan hidastuva kasvu sekä epävarmuus USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluiden sekä BREXIT:n lopputuloksista on näkynyt maailmanlaajuisena teollisuustuotannon hidastumisena. Eniten ovat kärsineet viennistä ja investointihyödykkeiden tuotannosta elävät Japani sekä Saksa ja sitä myötä koko euroalue. Saksan kasvu on vajonnut nollan tuntumaan viime vuoden loppupuolella ja viimeisimmät luvut kertovat ongelmista kasvussa myös alkuvuonna.

Euroalueen kasvu nojaa tällä hetkellä yksityiseen kulutukseen ja palvelualoihin, joissa on ollut viimeisimpien tietojen perusteella jopa pientä piristymistä, kun työttömyys on laskenut ja palkat ovat olleet nousussa. Kuluttajien luottamus on pitänyt pintansa Saksassa ja euroalueella jopa hieman elpynyt keskimäärin.

Kiinan odotettua nopeammin hidastuvan kasvun myötä myös odotukset viranomaisten raha- ja finanssipoliittisesta elvytyksestä ovat vahvistuneet. Kiinan keskuspankki on lisännyt likviditeetin määrää, mikä on näkynyt alkuvuonna ennätyksellisenä lainanantona. Myös finanssipoliittinen elvytys on mahdollista ja elvytyksen tulokset näkyvät loppuvuodesta piristyvänä talouden aktiviteettina niin Kiinassa kuin euroalueellakin.

Ennakoivat indikaattorit kertovat hidastuvasta kasvusta myös USA:ssa, mutta suhteellisen suljettuna taloutena USA:n teollisuustuotanto on kärsinyt vähemmän euroalueeseen verrattuna. Taloudessa syntyy edelleen uusia työpaikkoja keskimäärin n. 200 000 kuukausitahdilla ja palkat ovat olleet nousussa, mikä on pitänyt kulutusta yllä ja kuluttajaluottamuksessa on nähty pientä kohentumista.

Taloussyklin hidastuessa yritysten tuloskasvu hidastuu merkittävästi – arvostustasot ovat nousseet

Yritysten tuloskasvuennusteet ovat olleet viime vuoden syksystä lähtien laskussa. Tällä hetkellä tämän vuoden tuloskasvuennuste maailman osakemarkkinoille on vajaat 5 %, kun viime vuoden osalta ollaan päätymässä noin 14 %:iin.

USA:ssa veronalennukset nostivat S&P 500 -indeksin viime vuoden tuloskasvun vajaaseen 24 %:n, mikä on historiallisesti kova luku. Tämän hetken ennusteilla kuluvan vuoden osalta tuloskasvu on jäämässä 4 %:iin ja alkuvuoden ensimmäisillä neljänneksillä kasvu saattaa olla jopa miinusmerkkistä. Näin loppuvuoteen sekä myös ensi vuoden tuloskasvuun ennustetaan piristymistä.

Euroopassa STOXX 600 -indeksin viime vuoden tuloskasvu puolestaan on jäämässä vajaaseen 7 %:iin. Ennusteiden mukaan tämän vuoden kasvu olisi vuoden kolme ensimmäistä neljännestä noin 2-3 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä piristyisi 8 prosenttiin. Samoin kuin USA:ssa myös Euroopassa ennusteet ovat edelleen laskussa ja niihin liittyy merkittävää epävarmuutta. Alkuvuoden nopea nousu yhdessä tuloskasvu-ennusteiden laskun kanssa on nostanut arvostustasot jälleen historiallisia keskiarvoja korkeammille tasoille. Näin tuotto-odotus vuoden tähtäimellä maailman osakemarkkinoille on noin 4-6 %.

Tuomas Saramäki, johtaja, Korkia Asset Management
www.korkia.fi

Korkia on kansainvälisesti toimiva sijoittamiseen, yritysten kehittämiseen ja rahoittamiseen erikoistunut yritys. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 noin 8,5 M€, asiakkaamme ovat kotimaisia ja kansainvälisiä sijoittajia, yrityksiä ja instituutioita. Tiimimme koostuu yli 75 asiantuntijasta 9 toimipisteessä ja toimintaamme tukee vahva Advisor-verkosto.