Markkinakatsaus lokakuu 2019

14.10.2019

MARKKINAKATSAUS   

Lokakuu on vilkas kuukausi politiikan rintamalla. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten kauppaneuvotteluiden on määrä jatkua 10. lokakuuta. Lokakuun 15. päivä astuu voimaan uusia tulleja kiinalaistuotteille noin 250 miljardin dollarin arvosta. Yhdysvaltojen hallinto on lisäämässä painostusta Kiinaa kohtaan, paitsi tulleilla, myös selvittämällä mahdollisuuksia rajoittaa yhdysvaltalaisten sijoittajien mahdollisuutta sijoittaa Kiinaan ja kiinalaisyrityksiin. Iso-Britannialta odotetaan vastaavasti uusia avauksia ennen 17. lokakuuta alkavaa EU-huippukokousta siitä miten maan sopimukseton EU-ero mahdollisesti jo lokakuun lopussa voitaisiin välttää.

EKP oli syyskuun elvytyspäätöksissään historiallisen jakautunut. Christine Lagarde ottaa ohjat Mario Draghilta marraskuun alussa ja hänen yksi keskeinen tehtävä on EKP:n neuvoston yhtenäisyyden palauttaminen. Näin ollen emme odota EKP:ltä mitään mainittavia uusia päätöksiä lähikuukausina. Euroalueella elvytystoiminen odottelun painopiste onkin vahvasti siirtymässä finanssipolitiikkaan. Vauraassa Saksassa ollaan kuitenkin edelleen poliittisesti penseitä merkittäville julkisten menojen kasvattamiselle.

Yhdysvalloissa markkinat odottavat keskuspankki FED:ltä loppuvuonna vielä yhtä 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua viimeistään joulukuun 11. päivän kokouksessa. Myös Yhdysvalloissa keskuspankin yhtenäisyys on ollut koetuksella talouskehitykseen liittyvien näkemyserojen sekä poliittisen painostuksen vuoksi.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen vaimeat ja kaksijakoiset. Kasvu on palveluiden varassa. Laskenut korkotaso elvyttänee asuntorakentamista. Teollisuuden sekä investointien näkymät ovat sitä vastoin yhä mollivoittoiset kauppakiistojen painaessa tunnelmia. Euroalueella talouskehitys on heikkoa Saksan johdolla. Yhdysvalloissa kasvu on sitä vastoin vakiintunut noin 2 % tasolle ja myös Kiinassa on merkkejä siitä, että elvytystoimet ovat hidastamassa kauppasodan negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun.

Osakemarkkinoilla uutta johtajuutta – emme silti vielä usko pysyvämpiin trendinmuutoksiin

Pitkien korkojen voimakas lasku kautta maailman ja sijoittajien kokema ”vaihtoehdottomuus” ovat olleet merkittäviä markkinateemoja vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kauppakiistat ja talouden kasvunäkymien heikentyminen ovat lähinnä näkyneet perinteisten suhdanneherkkien toimialojen sekä muun maailman alituottoina suhteessa Yhdysvaltoihin ja vastaavasti kasvutoimialoihin alkuvuoden aikana.

Syyskuun yksi suuri teema osakemarkkinoilla oli tuottojen painopisteen selvä siirtyminen aiemmin hyvin tuottaneista ja historiallisesti kalliista kasvuosakkeista aiemmin selvästi huonommin kehittyneisiin arvo-osakkeisiin. Syyskuussa MSCI AC World -osakeindeksi nousi +2,9 % euroissa mitattuna ja +2,1 % dollareissa mitattuna. Arvo-osakkeet tuottivat euroissa +4,5 prosenttia samalla kun kasvuosakkeiden tuotto jäi +1,4 prosenttiin. Myös laatuosakkeet jäivät jälkeen yleisestä markkinakehityksestä, kun taas pienyhtiöt tuottivat linjassa suuryhtiöiden kanssa.

Momentum-yrityksistä – eli alkuvuoden voittajista – koostuvan indeksin tuotto jäi nollaan. Kestävän kehityksen globaali osakeindeksi kehittyi samaa tahtia kuin laaja markkina.

Syyskuussa maantieteellisesti paras markkina euroissa mitattuna oli Japani (+4,9 %), kun taas heikoimmat tuotot tulivat tällä kertaa Yhdysvalloista (+2,5 %). Kehittyvät markkinat tuottivat +2,7 % ja Eurooppa sekä Pohjoismaat vastaavasti +3,8 % ja +3,4 %. Toimialoista suhdanneherkät energia (+5,6 %) ja rahoitus (+5,5 %) tarjosivat parhaat tuotot, kun taas defensiivisemmät terveydenhuolto (+0,6 %) sekä päivittäistavarat (+1,5 %) tuottivat heikoimmin. Teknologiasektoreilla tuotoissa oli hajontaa – laitevalmistajat tuottivat hyvin (+3,1 %), kun taas operaattorit ja alustapalvelut jäivät selvästi jälkeen (+1,0 %).

Näkemyksemme mukaan tämä tuottojen viestikapulan vaihto kasvuosakkeilta arvo-osakkeille on kuitenkin väliaikainen ilmiö ja seurausta lähes ennätyksellisen korkeasta arvostuserosta, pikemmin kuin parantuneista suhdannenäkymistä ja konkreettisista elvytysodotuksista. Tyypillisesti vanhan talouden suhdanneherkät toimialat ja arvotoimialat sekä ei-ydinmarkkinat, kuten Eurooppa, menestyvät suhteellisesti hyvin globaalissa mittakaavassa kun 1) maailmantalouden suhdanteen odotetaan pian pohjaavan ja talouspolitiikka on siirtymässä selvästi elvyttävämpään suuntaan ja/tai 2) kun arvostuserot toimialojen ja maiden välillä ovat historiallisesti hyvin korkeat. Toistaiseksi vain arvostusperustelu on nähdäksemme pätevä. Näin ollen emme toistaiseksi usko, että syyskuun arvopainotteiset tuottotrendit ovat luonteeltaan kovin pysyviä.

Korkkaamme lokakuun varovaisesti – painopisteemme toistaiseksi ennallaan

Aloitimme lokakuun lievässä osake alipainossa. Osakepuolella ylipainotamme Yhdysvaltain markkinoita Euroopan, Pohjoismaiden ja Japanin kustannuksella. Korkopuolella olemme ylipainossa yritys- ja kehittyvien markkinoiden lainoissa. Meillä ei ole sijoituksia euroalueen valtionlainoihin. Luotamme toistaiseksi kasvupainotteisiin aktiiviosakerahastoihimme. Seuraamme silti tilanteen kehittymistä ja olemme valmiita muutoksiin, jos markkinaympäristö osoittaa näkemyksemme mukaan pysyviä muuttumisen merkkejä.

Kim Nummelin, Portfolio Manager, Korkia Asset Management

www.korkia.fi