Lokakuussa nähty osakemarkkinoiden korjaus tarjosi sijoittajille oston paikkoja

6.11.2018

Maailman osakemarkkinat laskivat tuntuvasti ja laaja-alaisesti lokakuussa. Sijoittajat olivat huolissaan osakemarkkinoiden arvostustasoista, kauppasodasta Yhdysvaltain ja Kiinan välillä sekä USA:n keskuspankin koronnostoista ja näiden vaikutuksista maailman talouskasvu- ja tulosnäkymiin.

Lokakuussa MSCI AC World -indeksi laski dollareissa mitattuna -7,5 % ja euroissa mitattuna -5,0 %. Markkinoiden yliarvostusta on purkautunut mutta koemme, että pelot tulevan kasvun suhteen vaikuttavat liioitelluilta. Markkinoiden laskua vastaavaa korjausta talous- ja tuloskasvuennusteissa ei olla nähty.

Tuottoerot olivat varsin pieniä päämarkkinoiden välillä euroissa mitattuna. Päämarkkinoista vähiten laski Yhdysvallat ja isoin lasku nähtiin Pohjoismaissa. Arvoyhtiöt laskivat kasvuyhtiöitä vähemmän ja suuret yhtiöt laskivat yleisesti ottaen pieniä yhtiöitä vähemmän.

Suhdanneherkemmät IT-, teollisuus-, energia- ja hyödykeosakkeet olivat laskukärjessä lokakuussa. Kehittyvien osakemarkkinoiden sisällä kehittyvä Aasia tuotti heikoimmin, kun taas Latinalainen Amerikka päätyi plussalle. Yksittäisistä painavista globaaleista indeksiosakkeista Amazonin osakekurssi laski peräti –20 % lokakuussa.

”Arvoyhtiöt laskivat kasvuyhtiöitä vähemmän ja suuret yhtiöt laskivat yleisesti ottaen pieniä yhtiöitä vähemmän”

Talouskasvumittarit pysyivät Yhdysvalloissa hyvänä myös lokakuun aikana. Muualla maailmassa – ennen kaikkea euroalueella ja Kiinassa – oli edelleen nähtävissä kasvun hidastumisen merkkejä. Vaikka esimerkiksi kauppapolitiikan suhteen on yhä merkittäviä epävarmuuksia, niin pelot tulevien kasvunäkymien suhteen vaikuttavat liioitelluilta.

Uskomme yhä, että USA:n ja Kiinan sekä EU:n ja Iso-Britannian välisissä neuvotteluissa tapahtuu jonkinlaista edistystä vuoden loppuun mennessä. On yhä todennäköistä, että globaali talouskasvu on 3,3-3,7 % tienoilla ensi vuonna (IMF ennustaa 3,7 % sekä tälle että ensi vuodelle).

Tuloskasvuennusteet ensi vuodelle ovat globaalisti olleet vakaat viimeisen yhden ja kolmen kuukauden aikana. Vain kehittyvillä markkinoilla on nähty runsaan 1 % laskua tulosennusteissa viimeisen 3 kuukauden aikana. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa yritysten Q3 tuloskasvu vaikutti vahvalta. Osin toteutuneiden, ja osin ennustettujen, Q3 tulosten kasvu verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen oli lokakuun lopussa USA:ssa +26,3 % ja Euroopassa +14,2 %.

”Jos kauppakiistat eivät ratkea hallitusti lähikuukausien aikana, on kuitenkin syytä varautua sekä talous- että tuloskasvuennusteiden laskuun ensi vuoden osalta”

Vuoden 2019 tuloskasvuennusteet ovat globaalisti noin +10 % tasolla.  Jos kauppakiistat eivät ratkea hallitusti lähikuukausien aikana, on kuitenkin syytä varautua sekä talous- että tuloskasvuennusteiden laskuun ensi vuoden osalta.

Lokakuun korjausliike on kuitenkin palauttanut osakemarkkinoiden arvostustasot lähelle viimeisen 10 vuoden tyypillisiä tasoja. Euroopassa, kehittyvillä markkinoilla sekä Japanissa arvostustasot ovat jopa historiallisten tasojen alapuolella. Myös IT-sektorin yliarvostus on laskenut noin 6 %.

Suhdannekierto on loppuvaiheessa, mutta emme vielä näe taantumaa todennäköisenä. Kasvunäkymien vahvistuessa uskomme, että osakemarkkinat korjaavat ylöspäin. Vuoden 2019 tuotto-odotus on nyt noin +12 %, jos ensi vuoden kasvuennusteet toteutuvat.

Tuomas Saramäki, johtaja, Korkia Asset Management