Globaaleilla osakemarkkinoilla epävarmuus lisääntyy mutta talouskasvu jatkuu hyvänä

28.4.2018

Vuosi 2018 on käynnistynyt aiempaa epävarmemmissa merkeissä. Globaali talouskasvu jatkuu hyvänä, mutta euroalueella on ollut hidastumista viime vuoden lopun huipputasoista. Poliittinen epävarmuus on jälleen nostanut päätään kauppariitojen muodossa. Teknologiasektorilla heilahtelut ovat kasvaneet osin myös poliittisista syistä. Tämän lisäksi Yhdysvalloissa korkojen nousu on edelleen ollut markkinateema.

Tämä kaikki on näkynyt osakemarkkinan kasvaneena heilahteluna sekä nousutrendin hiipumisena alkuvuoden aikana. Globaalit osakemarkkinat ovat euroissa tuottaneet noin -2 % alkuvuonna. Dollarin sekä kehittyvien maiden valuuttojen lievä heikentyminen ovat edelleen rokottaneet globaalien osakesijoitusten tuottoja alkuvuonna. Maailmanlaajuisista toimialoista päivittäistavarat, telekommunikaatio ja teollisuus ovat tuottaneet heikoimmin, kun taas energia, kestokulutustavarat sekä IT ovat tuottaneet parhaiten.

Kasvupeloista huolimatta maailmantalouden kasvu jatkuu kuitenkin toistaiseksi hyvänä. Esimerkiksi IMF ennustaa edelleen, että globaali BKT-kasvu yltää liki 4 %:in tänä ja ensi vuonna. Kiinan kasvu on edelleen hidastumassa hyvin hallitusti. IMF arvioi, että vauhdittuva investointiaktiviteetti länsitalouksissa ja etenkin Yhdysvalloissa tukee globaalia talouskasvua tänä ja ensi vuonna. Taustalla ovat nousseet kapasiteetin käyttöasteet sekä tuntuvat veronalennukset Yhdysvalloissa. Euroalueen kasvu jatkuu myös ennusteiden valossa edelleen hyvällä, liki 2,5 % tasolla. Euroalueella teollisuuden ostopäälliköiden indeksi on laskenut viime joulunkuun huipputasoilta neljä kuukautta putkeen osin kapasiteettiongelmien vuoksi. Teollisuuden aktiviteetti on kuitenkin edelleen vahvalla tasolla ja kysyntänäkymät ovat yhä verrattain suotuisat.

Todennäköisyys laskusuhdanteelle vuonna 2020 ja siitä eteenpäin on kuitenkin kasvanut. Kauppariidat ovat kärjistyessään vakava uhkatekijä markkinoille ja ajan myötä myös talouskasvulle. Uskomme silti yhä, että Yhdysvallat ja Kiina yrittävät ratkoa kaupan epätasapainon ja teknologiaosaamisen siirtämiseen liittyviä ongelmia ensisijaisesti neuvotteluteitse. Yhdysvallat uhkaa Kiinan vientitavaroita noin 150 miljardin dollarin arvosta 25 % rangaistustulleilla ja myös Kiina on väläyttänyt vastatoimia.

Korkosijoittajan tuottonäkymät ovat yhä heikot. Yhdysvalloissa inflaatio on hienoisesti kiihtynyt ja palkkojen nousuvauhti on piristymässä hyvin alhaisen työttömyysasteen perässä. Maan keskuspankki FED on jatkanut ohjauskoron nostoa ja ennakoi vielä 2-3 koronnostoa loppuvuodelle. Kahden vuoden valtionlainakorko on jo kiivennyt 2,5 %: iin ja kymmenen vuoden korko 3 %: iin. Vastaavia korkotasoja on viimeksi nähty ennen finanssikriisiä. Myös euroalueella odotetaan yleisesti, että EKP ajaa alas osto-ohjelmansa vuoden loppuun mennessä ja alkaa nostaa ohjauskorkojaan ensi vuoden aikana. Pitkien korkojen nousu on kuitenkin toistaiseksi jäänyt varsin vaatimattomaksi alkuvuonna. Myös luottoriskipreemiot ovat trendinomaisesti kääntymässä nousu-uralle, mikä leikkaa riskipitoisten korkosijoitusten tuottopotentiaalia.

Globaalien osakemarkkinoiden tunnelmat piristynevät loppuvuonna. Kasvun jatkuessa odotetusti globaalit osakemarkkinat voivat tuottaa +5-10 % vuodessa seuraavat kaksi vuotta. Osinkotuoton merkitys on kasvussa. Yritysten odotettu tuloskasvu on valoisaa vuosille 2018-2019 eli globaalisti noin +10 % tienoilla kummallekin vuodelle. Yhdysvalloissa myös tämän vuoden ensimmäinen vuosineljännes on toistaiseksi sujunut erinomaisesti ja yritysvoitot osoittavat 20 % kasvua edellisvuodesta. Euroopassa alkuvuoden tuloskasvu on kuitenkin nollan tuntumassa. Euron vahvuus on yksi kasvua heikentävä tekijä. Osakkeiden arvostustasot ovat yhä tavanomaista korkeammalla, mikä syö kasvun hedelmiä ja leikkaa sijoittajien tuottoja. On todennäköistä, että markkinat alkavat asteittain jo varautumaan suhdanteen taittumiseen vuoden 2020 aikana.

Kim Nummelin, Portfolio Manager, Korkia Asset Management

http://www.korkia.fi